SPECTA由全金屬打造而成,表面可以層疊加減至你想要的長度,

除左可以書寫及有屏幕觸控筆頭外,仲配有一個金屬球可以當筆架及減壓用!

首先頂部可轉動發出卡達既治癒聲,內含一個開瓶器,有個弹簧按鈕可以比你不停按,2邊頭仲有一個旋轉鍵,當係陀螺咁玩都得!

係百無聊賴或壓力爆開時拎住SPECTA鬆一鬆!