Aer係一款榮獲Core77設計獎學生組冠軍既作品,由白色既環境感應底座,藍色緩解吸入器、啡色預防吸入器同埋一個小型應急吸入器組合而成。

底座內置離心風扇可以不停更新及感知周圍環境,表面會顯時空氣質量,濕度及灰塵含量,藍牙連接手機後,當空氣質素差時(5個LED燈會亮起)即會使用信息提醒用家!

而APP更會紀錄用家使用情況,環境因素等進行分析數據。

吸入器內置左麥克風可感知用家吸入程度,從而有更精準既數據。另設既小型應急吸入器更可以掛係鎖匙扣上,內有20劑緩解藥物!