Tentsile Tree Tent係一款可以離開地面的露營帳篷,最大好處係可以避免到地面既昆蟲騷擾外,係一啲不平既地方依然可以訓得平坦!呢款帳篷採用左特有的固定方式,

可直接捆綁大樹上進行支撐,只要將帳篷的三個施力點分別捆綁好後,再用鎖扣鎖死,

帳篷就會自動撐開,跟住就可以享受好似浮係空中既感覺了!

而帳篷有不同型號大小,騰空高度據用家自行調節,每個帳篷最大可容納220公斤至400公斤的重量!